อัตราบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตร

อัตราบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตร

ให้ทุกโรงเรียน พิมพ์ เก็บใส่แฟ้มระเบียบไว้ด้วยค่ะ

ดาวน์โหลดอัตราค่าเล่าเรียนบุตร

 

Advertisements

ทะเบียนคุมเช็ค

ทะเบียนคุมเช็ค

ให้ทุกโรงเรียน พิมพ์ เก็บใส่แฟ้มระเบียบไว้ด้วยค่ะ

ดาวน์โหลดทะเบียนคุมเช็ค

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง

ให้ทุกโรงเรียน พิมพ์ เก็บใส่แฟ้มระเบียบไว้ด้วยค่ะ

ดาวน์โหลดระเบียบการจากเงินจากคลัง