บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

1. นางทิพวัลย์ วงษ์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

2.นางบังอร  ปานแม้น นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

3.น.ส.นิรมล  วงษ์ธนสุภรณ์  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

4.นางอรสา  เรืองรองธรรม เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส

5.น.ส.ปรียา อินทรา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s