อัตราบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตร

อัตราบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตร

ให้ทุกโรงเรียน พิมพ์ เก็บใส่แฟ้มระเบียบไว้ด้วยค่ะ

ดาวน์โหลดอัตราค่าเล่าเรียนบุตร

 

โฆษณา

ทะเบียนคุมเช็ค

ทะเบียนคุมเช็ค

ให้ทุกโรงเรียน พิมพ์ เก็บใส่แฟ้มระเบียบไว้ด้วยค่ะ

ดาวน์โหลดทะเบียนคุมเช็ค

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง

ให้ทุกโรงเรียน พิมพ์ เก็บใส่แฟ้มระเบียบไว้ด้วยค่ะ

ดาวน์โหลดระเบียบการจากเงินจากคลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เบิกแล้วจ้า…  “เงินก้อนขวัญถุง”
ของข้าราชการ สังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 ที่เกษียณอายุก่อนกำหนด เมื่อวันที่ 30
กันยายน 2554  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้เร่งเบิกเงินบำนาญให้แก่
ข้าราชการที่เกษียณอายุแบบปกติ และเกษียณอายุก่อนกำหนดเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้
( 23 พ.ย.54) ได้รวบรวมหลักฐานการเบิกเงินสิทธิประโยชน์ (เงินก้อนขวัญถุง)
ส่งเบิกไปยัง ต้นสังกัด (สพฐ.) เรียบร้อยแล้ว เพื่อที่ สพฐ. จะได้ตรวจสอบความถูกต้อง
แล้วดำเนินการเบิกเงินต่อไป หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ข่าวดี เงินเดือนออกแล้วจ้า สพป.สระบุรี เขต 2 ได้โอนเงินเข้าบัญชี
วันที่ 23 พ.ย. 2554 ดังนี้
1.พนักงานราชการ2.ธุรการ 3.นักการภารโรงsp2เดิม 4.ครูวิทย์-คณิต
5.ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ